Ученици БХ одељења трећег разреда посетили су Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић

Ученици БХ одељења трећег разреда посетили су Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић". Катедре за Физиологију биљака, Еволуциону биологију,Цитологију и Хидробиологију биле су веома расположене да ђацима приближе свет науке и оно чиме се баве.

<