ПРОМЕНА ТЕРМИНА ЗА ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА И МАТЕМАТИКЕ

Понавља се писмени задатак из руског језика за одељење 3-5, датум је 9.мај.

Такође, промењен је датум писменог задатка из математике за одељења 1-7 И 1-8, па је сада 28.5.

<