УПИС УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА БИОЛОГИЈУ И ХЕМИЈУ У ОСМУ БЕОГРАДСКУ ГИМНАЗИЈУ

Досадашњи резултат ученика који су завршили БХ смер је да су са успешношћу од 82% уписивали углавном Медицински факултет и остале сродне факултете као студенти који се финансирају из Буџета РС.

Ученици који имају визију да буду лекари или желе да се баве истраживањима у области медицине, биологије и хемије углавном се опредељују већ током школовања у основној школи а биолошко-хемијски смер у гимназији им омогућава да вежбе реализују и у гимназији и на високошколским установама и институтима, те лакше и врло постепено усвајају градиво неопходно за полагање пријемних испита.

<