ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-2, 1-4, 2-2 и 2-4

- Дана 26.03.2021. године планиран је писмени задатак из предмета Латински језик за одељење 1-2;

- Дана 24.03.2021. године планиран је писмени задатак из предмета Латински језик за одељење 1-4;

- Дана 24.03.2021. године планиран је писмени задатак из предмета Латински језик за одељење 2-2;

- Дана 26.03.2021. године планиран је писмени задатак из предмета Латински језик за одељење 2-4;

- Дана 19.02.2021. године планирана је писана провера знања из предмета Математика за одељење 2-4;

<