ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-1, 1-7 и 3-11

- Дана 04.10.2021. године планиран је контролни задатак из предмета Немачки језик за одељење 1-1;

- Дана 07.10.2021. године планирана је писана провера из предмета Немачки језик за одељење 1-7;

- Дана 04.10.2021. године планиран је контролни задатак из предмета Немачки језик за одељење 3-11.

<