ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-1 и 2-8

- Дана 25.10.2021. године планиран је контролни задатак из предмета Физика за одељење 1-1;

- Дана 27.10.2021. године планиран је контролни задатак из предмета Рачунарство и информатика за одељење 2-8 група А.

<