ДОПУНА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1-2 и 1-8

- Дана 24.11.2021. године планиран је контролни задатак из предмета Физика за одељење 1-2

- Дана 25.11.2021. године планиран је контролни задатак из предмета Физика за одељење 1-2;

- Дана 15.12.2021. године планиран је контролни задатак из предмета Физика за одељење 1-2;

- Дана 22.11.2021. године планиран је контролни задатак из предмета Енглески језик за одељење 1-2;

- Дана 23.11.2021. године планиран је контролни задатак из предмета Енглески језик за одељење 1-2;

- Дана 06.12.2021. године планирана је писмена вежба из предмета Српски језик и књижевност за одељење 1-8.

<